ลาวตั้งเป้า ปี 61 ลบล้างความยากจนให้ได้ 4,833 ครอบครัว สร้างงาน-พัฒนาคุณภาพครู

 

ลาวตั้งเป้าปี”61 ลบล้างความยากจนให้ได้ 4,833 ครอบครัว สร้างงาน-พัฒนาคุณภาพครู

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว ‘เอบีซีลาวนิวส์’ สื่อในสปป.ลาวได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศโดยตั้งใจจะลบล้างความยากจนให้ได้ 4,833 ครอบครัว จาก 70,972 ครอบครัว และแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน 220 แห่งจากจำนวน 1,511 แห่ง โดยสานต่อนโยบายของภาครัฐลงสู่ฐานราก ซึ่งตามร่างบทรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ปี 2018 มุ่งสร้างงาน พัฒนาชนบท ประกอบกิจการต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องสภาพความเป็นจริง เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า ถนน น้ำประปา ชลประทาน โรงเรียน โรงพยาบาล พัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพ

 

ขอบคุณที่มา www.prachachat.net

Visitors: 36,727