fbpx
ถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด อาเซียนจ่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมด้านยานยนต์ ส.ค.นี้

ถกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด อาเซียนจ่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมด้านยานยนต์ ส.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 3/51 หารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และมาตรการที่ออกมาใหม่ช่วงการแพร่ระบาด เตรียมพร้อมความตกลงยอมรับร่วม APMRA ให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจลงนามในเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมถก...